Fredag 30/7 kommer det utföras prvfiske efter kräftor och gös. Vänligen rör ej burar eller nät. Vakthållning denna dag rekomenderas inte.

STORA FÖRÄNDRINGAR FÖR MAGELUNGENS FISKE Vi kommer inte längre att få stå kvar på Frälsningsarméns mark. Ett intensivt arbete pågår och vi tror på en lösning före sommaren. Sannolikt kommer vi att flytta verksamheten ner till Djupån. Så snart allt är klart kommer information.

 

Efter provtagningar genomförda 2019 har det i flera sjöar visat sig finnas för höga halter av PFAS ämnen i vissa sjöar och däribland Magelungen. vi sitter inte på några svar kring detta men mer finns att läsa på nedanstående länk. Eventuella frågor görs till miljöförvaltningen.

Länk till protokollet.

 

NYTT OM FISKEKORT

Medlemsavgiften för 2021 kommer att vara 200 kr. Kräftfiskeavgiften är oförändrad på 200 kr. Alltså kostar det totalt 400 kr att fiska kräftor i år. Vi har anslutit oss till en internetbaserad fiskekortsförsäljare som heter I-fiske. Skyltar finns uppsatta runt sjön. Att köpa fiskekort den vägen är ett dyrare alternativ jämfört med att bli medlem såvida du inte bara skall fiska någon enstaka gång.

information

Rapport om Årets KrÄFISKE 2020

I år fiskade totalt 103 medlemmar kräftor. Den sammanlagda fångsten blev 4 800 godkända kräftor samt 1 830 små. Det ger ett snitt på ca 47 godkända kräftor.Detta var något sämre än föregående år men fortfarande helt ok.

rapport

Information

Årsmöte för 2019 och 2020 hölls 2021-02-16. länk till protokollet.

rapport

information

2020-09-18 genomfördes inplantering av gös i Magelungen. Det planterades in ca 7000 st och sammanlagt ca 78 kg. Föregående år var det ca 2 000 och ca 7 kg.

Detta genomfördes i sammarbete med idrottsförvaltningen. Intäkter från fiskekortsförsäljning har gjort möjligt att göra denna stora inplantering. Idrottsförvaltningen stod för en lika stor del som oss. Vi vill rikta ett speciellt tack till Idrotsförvaltningen för detta.

För att förbättra lekplatser för fisk har föreningen anordnat risvasar i sjön. Detta i samarbete med Sportfiskarna.

 

Magelungensfiske

Information

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Thomas Järnkrok
Ordförande.

Mig kontaktar du om du vill veta mer om medlemskap, kräftfiske, medlemsregister och allmänna frågor.

- Andreas Fougstedt
Vice ordförande.

Mig kontaktar du om frågor kring ungdomsverksamhet och fisketillsyn

- Conny Ljung
Suppleant.

Vid frågor gällande båtar och båtklubb besök marieborgs båtklubb